Créer maintenant pour vivre demain Nu crëeren om morgen te leven

 

Jef BLOM

 

01-03-1953

9b, Voedingskanaalweg - 6219 AP Maastricht – Pays-Bas

jefblom@hotmail.com

+31 6 22 67 11 12

 

 

 

Zuilen

 

Beste kijker,

Als u door deze beeldjes een veranderd inzicht in de milieuproblematiek hebt gekregen, dan mijn hartelijke dank.

 

Beeld: Vrouwtjes patrijs, slachtoffer van onze intensieve landbouw.

Beeld: Loden eend, aangereden. Daarbij is de productie van lood zeer milieubelastend.

Beeld: Vrouw die haar hoofd omdraait. We kijken graag de andere kant op als het om het milieu gaat.

 

 

 

Colonnes

 

Cher spectateur,

Si ces statues ont changé votre point de vue sur la problématique environnementale, je vous en remercie vivement.

 

Statue : Perdrix femelle, victime de notre agriculture intensive.

Statue : Canard en plomb, écrasé. La production de plomb est en plus très accablante pour l'environnement.

Statue : Une femme qui tourne la tête. Nous aimons regarder de l’autre côté quand il s'agit de l'environnement.